Lykiltölur 2019

Sala á vöru og þjónustu 2019
0 m.kr.
[2018: 15.717 m.kr.]
EBITDA 2019
0 m.kr. / 6,8%
[2018: 1.128 m.kr. / 7,2%]
Heildarhagnaður 2019
0 m.kr.
[2018: 5.420 m.kr.]
Framlegð
0 m.kr. / 25,9%
[2018: 4.173 / 26,6%]
Veltufjárhlutfall 2019
0  
[2018: 1,95]
Eiginfjárhlutfall 2019
0 %
[2018: 66,1%]

Fjöldi starfsmanna

Menntun starfsmanna